ფერი
მთელი
ცხოვრების
ფიქრი
შენი ოცნების
ყვავილების
ველი
და
მე
შენი
მოფერების...
......................
შიში
ასჯერ ათასის?
არა
ერთხელ
აღმართის
უნაზესი
სურნელის
მხოლოდ
ერთხელ ათასში...
ლიილია
ლილია
განა ასე ხშირია...?

Comments

Popular posts from this blog

უძრაობა ქალაქში

ზღვისფერი გაქვს თვალები ...

ჩემი