ვიცი
შენი ღიმილი
მესმის
ხმა ნაცნობი
თვალები
უძირო
მხოლოდ
ჩემთვის
ჩემი...
თითები
ლერწამი
ყვავილების
მთებში...
სული
სურნელი...
ერთი მხოლოდ ერთში

Comments

Popular posts from this blog

უძრაობა ქალაქში

ზღვისფერი გაქვს თვალები ...

ჩემი