მომე ფერები
თუ მომეფერები...?
მოგეფერები
თუ მომე ფერები
მოსვლით მოუვლი
თუ მოვლით მოსული...
სიტყვა უთქმელი
თუ თქმა უსიტყვობით
მე შენი ჩემში
შენ ჩემი შენში...

Comments

Popular posts from this blog

უძრაობა ქალაქში

ზღვისფერი გაქვს თვალები ...

ჩემი